Webshop voor ouders

U bent hier:
Snap je Kind
ouders
Snap je kind! groep 6 deel 1

Snap je kind, Groep 6 (4 boekjes)

Artikelnummer:
978-94-002-0951-0
Plaats in winkelwagen € 14,50

Groep 6 bestaat uit 4 delen.

Deel 1 behandelt de lesstof van de zomervakantie tot de herfstvakantie.
In dit deel behandelen we:
- Spelling van regelwoorden (stomme e, nkt/ngt, kleefletters, i/e/y)
- Drie manieren voor het vinden van persoonsvorm en schrijfwijze werkwoorden in tegenwoordige tijd
- Getallen tot 100.000 uitspreken en schrijven
- Optellen tot 1000
- Vermenigvuldigen en delen met nullen
- Vervolg met breukentermen als 1/4 en 1/2
- Van lengte en oppervlakte
- Wegenkaart met en zonder schaal
- Minuten aflezen op analoge klok
- Gebeurtenissen op een tijdbalk plaatsen
- Rekenen met geld tot € 5000,00

Deel 2 behandelt de lesstof van de herfstvakantie tot de kerstvakantie.
In dit deel behandelen we:
- Gebruik van titel, inleiding en alinea's
- Strategieën voor het achterhalen en onthouden van woordbetekenissen
- Een tienduizendtal passeren tot 100.000
- Optellen en aftrekken tot 1000
- Vermenigvuldigen met een breuk
- Via delen tot een breuk komen
- Breukstokken
- Oppervlakte van verschillende vormen
- Rekenen met een digitale tijd
- Rekenen met geld
- Aflezen en interpreteren van staafgrafieken

Deel 3 behandelt de lesstof van de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie.
In dit deel behandelen we:
- Gesprekken voeren en je mening geven
- Lezen en bespreken van verschillende soorten teksten
- Breuken en kommagetallen op een getallenlijn
- Miljoenen verkennen
- Optellen in de miljoenen
- Verder met kolomsgewijs rekenen tot 1000
- Verder met vermenigvuldigen en delen
- Kolomsgewijs delen
- Breuken 3/5 van 20
- Van cm naar m, dm, cm, mm
- Meetkundige vormen en bouwplaten
- Oefenen inhoudmaten l, dl, cl, ml
- Meten van gewicht
- Berekenen van tijdsverschil analoge en digitale tijd
- Afronden van geldbedragen

Deel 4 behandelt de lesstof van de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie.
In dit deel behandelen we:
- Gebruik van komma's, voegwoorden en hoofdletters
- Formeel en informeel taalgebruik
- Verder met miljoenen
- Kolomsgewijs optellen en aftrekken hoger dan 1000
- Kolomsgewijs vermenigvuldigen
- het delen in herhaling
- Breuken 3/5 van 450
- Schatten van lengte en oppervlakte
- Tekenen van blokkenbouwsels
- Rekenen met jaartallen
- Invullen afstandstabel

Bekijk de voorwaarden

Home