Webshop voor scholen

U bent hier:
Snap je Kind
scholen
Snap je kind! groep 8 deel 1

Snap je kind, Groep 8 (4 boekjes in één keer geleverd)

Artikelnummer:
SJK Groep 8 (basisschool)
Plaats in winkelwagen € 14,50

Groep 8 bestaat uit 4 delen.

Deel 1 behandelt de lesstof van de zomervakantie tot de herfstvakantie.
In dit deel behandelen we:
- Persoonlijk, bezittelijk, vragend, aanwijzend en betrekkelijk voornaamwoord
- Dag- en weektaken, huiswerk, agenda, typecursus
- Het afronden van kommagetallen
- Introductie negatieve getallen
- Optellingen als: 0,99 + 1,98 + 0,98
- Keersommen als 102 x 23
- Delen met rest en rest omzetten in breuk
- Breuken als 1/4 : 15
- Procenten als 22% van 4900
- Herhalen berekenen van oppervlakte en herleiden van oppervlakte meten
- Verhouding middellijn en omtrek van een cirkel (pi)
- Herhalen, berekenen en herleiden inhoudsmaten
- Handig rekenen met vreemde valuta en wisselkoersen

Deel 2 behandelt de lesstof van de herfstvakantie tot de kerstvakantie.
In dit deel behandelen we:
- Schrijfwijze van moeilijke meervoudsvormen en gebruik trema en apostrof
- De meest voorkomende taalfouten
- Breuken op een getallenlijn kunnen plaatsen
- Herhalen optellen kommagetallen
- Keersommen als 15 x 26,2
- Delingen in herhaling
- Breuken als 1/4 x 1/2 en 1/4 : 1/3
- Draaien, vergroten en spiegelen van figuren en letters, bouwplaten en andere uitslagen
- Blokkenbouwsels van kubussen analyseren
- Voorbeelden van tangramfiguren neerleggen
- Bepalen van tijdsverschil op aarde en kunnen rekenen met tijdzones
- Herhaling van alle tabellen en grafieken

Deel 3 behandelt de lesstof van de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie.
In dit deel behandelen we:
- Uitleg over de Cito Eindtoets
- Uitleg over het voortgezet onderwijs
- De waarde van cijfers in een getal als 123456,789
- Herhalen van optelsommen en aftreksommen
- Keersommen als 0,12 x 0,23
- Delen met sommen als 25 : 0,05
- Vermenigvuldigen met breuken als 1/2 x 4 1/4
- Voorbereiding op Cito rekenen

Deel 4 behandelt de lesstof van de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie.
In dit deel behandelen we:
- Schrijfwijze van samengestelde woorden
- Taalregels voor Frans, taalregels voor Engels, taalregels voor Duits
- Positieve en negatieve getallen
- Algebra en formules
- Gebruik rekenmachine
- Worteltrekken, kwadraat en pi
- Meten van een hoek met de geodriehoek
- Tekenen van een cirkel met de passer
- Wiskundige ruimtelijke figuren kunnen koppelen aan uitslagen

Bekijk hier de voorwaarden.

Home