Veelgestelde vragen SJK

Blijft de inhoud van de boekjes de komende jaren bruikbaar?
Ja, de inhoud blijft bruikbaar. De leerdoelen veranderen niet. Hooguit verandert de methodiek iets. Dit heeft nagenoeg geen invloed op de leerinhouden.

Bij het schrijven van de boekjes zijn de leerdoelen van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) als leidraad gebruikt. Deze leerdoelen laten op hoofdlijnen zien wat belangrijk wordt gevonden om kinderen mee te geven in het basisonderwijs.

Daarnaast zijn de belangrijkste methoden voor taal en rekenen gebruikt. Deze methoden volgen ook de leerdoelen van SLO. In de loop der jaren passen de meeste methoden hun methodiek iets aan. De leerdoelen binnen de methoden blijven echter hetzelfde. Zo blijven de beschreven leerinhouden in Snap je kind! toepasbaar.

Ik heb kinderen in meerdere groepen. Wat kan ik dan het beste doen?
Je kunt de boekjes kopen die op dit moment passen bij de leergroepen van je kinderen. De boekjes van de oudste kun je dan bewaren voor de jongste(n).

Je kunt ook meteen een totaalpakket kopen zodat je alle lesstof van groep 1 t/m 8 in huis hebt. Dat zijn 28 boekjes voor €89,50,-. 

Klik hier om naar de webshop te gaan.

In boekje 3 van groep 8 wordt informatie gegeven over de Cito Eindtoets, maar die is niet meer actueel. Wat is er precies veranderd aan de opzet van de Cito Eindtoets?
Het Ministerie van OCW heeft de eindtoets verplaatst van februari naar mei. Daardoor is het schooladvies van de basisschool leidend geworden voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Ook kunnen scholen nu kiezen uit zes verschillende eindtoetsen.

Kijk voor meer recente informatie op onze website bij de rubriek ‘Artikelen en tips’. Je vindt daar het achtergrondartikel De Centrale Eindtoets en het schooladvies.

De meeste informatie uit het boekje is echter nog steeds bruikbaar. Zo krijg je bijvoorbeeld tips over hoe jij je kind op een ontspannen manier kunt voorbereiden op het maken van een eindtoets.

Is het boekje Snap je peuter! ook bruikbaar voor medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven?
Het boekje is geschreven voor ouders, maar heeft ook zeker meerwaarde voor professionals in de peuteropvang. Met dit boekje heeft elke medewerker de taal- en getalontwikkeling, de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van peuters snel en overzichtelijk op een rij.