Informatie AVI

LEESNIVEAUS VOOR KINDEREN

Er wordt op school veel aandacht besteed aan technisch lezen. Bij technisch lezen gaat het om de techniek van het lezen: kan een kind snel en zonder fouten een tekst lezen? De vorderingen die je kind maakt bij het technisch lezen worden regelmatig getoetst en weergegeven in een AVI niveau.  Kinderen die snel en (bijna) foutloos kunnen lezen, hebben een hoog AVI niveau. Kinderen die nog niet snel kunnen lezen, of die daarbij veel fouten maken, hebben een lager AVI niveau. Het AVI systeem wordt ook gebruikt om teksten en leesboeken in te delen naar leestechnische moeilijkheidsgraad.  Zo weet je welke boeken qua leesniveau geschikt zijn voor je kind.

 

Wat is AVI?

AVI is de afkorting van Analyse van Individualiseringsvormen. Het staat voor een systeem dat in 1977 is opgezet met als doel het leesonderwijs te individualiseren. In 2008 heeft Cito het systeem aangepast en het oude AVI toetssysteem vervangen door een nieuw toetssysteem.

 

Indeling AVI leesniveaus

Het oude AVI systeem bestond uit negen niveaus, namelijk AVI 1 tot en met AVI 9. Het nieuwe AVI systeem bestaat uit twaalf niveaus, die zijn gekoppeld aan de leerjaren in het basisonderwijs. Er wordt uitgegaan van een gemiddeld leesniveau halverwege (M) en aan het eind (E) van een groep.

Zo is AVI M3 het gemiddelde leesniveau halverwege groep 3. AVI E3 is het gemiddelde leesniveau aan het eind van groep 3.

Er zijn ook twee afwijkende leesniveaus, namelijk:

  • AVI Start voor beginnende lezertjes;
  • AVI Plus voor leerlingen die snel en zonder fouten een lastige tekst kunnen lezen.

Als je kind alle niveaus beheerst, kan hij de teksten van het middelbaar onderwijs lezen en begrijpen.

Groep 3: AVI Start - M3 - E3
Groep 4: AVI M4 - E4
Groep 5: AVI M5 - E5
Groep 6: AVI M6 - E6
Groep 7: AVI M7 - E7
Groep 8: AVI Plus

Om te weten welk AVI niveau je kind heeft bereikt, wordt hij regelmatig getoetst. Dit gebeurt klassikaal met de Cito-toetsen Leestempo en Leestechniek of individueel met de speciale AVI toets. Als je kind duidelijk lager scoort dan gemiddeld of als de leesontwikkeling stagneert, dan kan de leerkracht je kind individueel verder toetsen om te bepalen welke ondersteuning nodig is.

 

Indeling leeftijdsniveaus

In bibliotheken wordt naast de AVI codering ook een codering voor de leeftijd gebruikt. Deze codering geeft aan welke boeken qua inhoud geschikt zijn voor welke leeftijden:

  • E =  de eerste leesboekjes;
  • A =  leesboeken van 6 tot 8 of 9 jaar;
  • B =  leesboeken van 8 of 9 tot 12 jaar;
  • C =  leesboeken vanaf 12 jaar.

Wil je een totaalpakket of een abonnement voor een bepaald schooljaar: Ga naar de webshop voor ouders

Bronnen:

- Cito

- www.leesplein.nl

- www.steunpuntdyslexie.nl