Info scholen

Het versterken van partnerschap tussen ouders en scholen leeft enorm op het moment. Het ministerie van OCW en de PO-Raad onderschrijven het belang van dit partnerschap en hebben dit thema als speerpunt in hun beleid opgenomen. 

Snap je kind! helpt scholen om partnerschap op een praktische manier invulling te geven. Als de ouder begrijpt hoe de lesstof op school wordt uitgelegd, kan hij zijn kind thuis beter steunen en vooruit helpen. Dit komt de ontwikkeling van het kind ten goede. Ook hoeven leraren minder uitleg te geven over de lesstof tijdens informatieavonden of oudergesprekken. Er is daarom meer tijd om over de ontwikkeling van het kind te praten. 

Gratis posters
U kunt als school gratis posters bestellen om bijvoorbeeld tijdens informatieavonden op te hangen.

Naslagwerk
Snap je kind! is geschreven voor ouders van basisschoolleerlingen, maar heeft ook zeker meerwaarde voor leerkrachten en scholen. Met de hele reeks heeft elke onderwijsprofessional de leerlijnen voor taal en rekenen compact en overzichtelijk op een rij. Scholen kunnen de hele reeks in één keer afnemen met korting. U betaalt als school € 89,50 voor het totaalpakket met de 28 Snap Je Kind-boekjes. 

Wilt u informatie over Snap je kind! in de nieuwsbrief van de eigen school plaatsen, klik hier.

Ook kunt u als school op uw eigen website een link naar onze website plaatsen. Dan kunnen ouders makkelijk bij  www.snapjekind.nl komen en zo ook onze interessante artikelen lezen.  

Klik hier om naar de webshop te gaan.