Verantwoording SJP

Inspiratielijst Snap je peuter!

De doelen voor de ontwikkeling van het jonge kind van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) zijn leidraad geweest voor de inhoud van Snap je peuter!

Daarnaast zijn de meest gebruikte methoden voor voorschoolse educatie een bron geweest.

Methoden voor voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)

Methode Piramide 

Cito 

Methode Kaleidoscoop

Nederlands Jeugdinstituut

Methode Puk & Ko

Zwijsen

Observatielijst Puk & Ko

Zwijsen

Ander werk

Basiswoordenlijst Amsterdamse
Kleuters
Gemeente Amsterdam
Kijkwijzer Taal en VV Centrum voor Nascholing,
ABC Onderwijsadviseurs,
Universiteit van Amsterdam en SLO

Cito Volgsysteem Taal voor peuters

Cito

Cito Volgsysteem Rekenen voor peuters

Cito

Pravoo peutervolg- en hulpsysteem

Uitgeverij Pravoo

Mijn kind op de creche of peuterspeelzaal

ThiemeMeulenhoff

Websites

www.rijksoverheid.nl

www.nji.nl (Nederlands Jeugd Instituut)

www.taalunieversum.org

www.cito.nl

www.cjg.nl (Centrum voor Jeugd en Gezin)                   

www. infonu.nl  

www.beweegkriebels.nl

Met dank aan …

Eva Pieters                   Leidster op peuterspeelzaal Kiki te Amsterdam