Met dank aan .....

De gezinnen van de makers.

‘We hebben veel van jullie tijd genomen en hebben ons altijd gesteund gevoeld.’

 

Jeroen van Esch: onze inspirator en motivator.

Uitgeverij: De Educatieve Uitgeversgroep

Gretha Molenberg: Ontwerpster en DTP-er van de deeltjes ‘Snap je kind’

Caroline Stegink voor haar feedback

Tim Warmelink voor zijn illustraties

Ellen Waalderbos voor haar marketingsuggesties

 

PCBS Brandsmaschool in Bussum

Katholieke Montessorischool Bussum

OBS Kinderrijk in Naarden.

KBS Hof ter Weide in Utrecht

KBS St. Dominicus in Utrecht

OBS De Albatros in Almere

OBS De Archipel in Almere

OBS De Zevensprong in Almere

OBS Het Spectrum in Almere

Katholieke Scholenstichting Utrecht

De ouders van de ouderpanels.

De leerkrachten van de leerkrachtenpanels.

 

Ria Bosma                 Leerkracht op de Albatros

Riejet van Til              Adjunct Directeur op de Albatros

Wim Slijpe                  Directeur op OBS De Albatros

Yvonne Penne           Directeur op OBS De Zevensprong