Disclaimer

De makers en uitgever van Snap je kind kunnen geen enkele garantie geven inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

De makers en uitgever van Snap je kind dragen geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die derden lijden ten gevolge van (het gebruik van) informatie, zowel in woord als in beeld, in de deeltjes en/of op de site van Snap je kind.
Home