Tips voor begrijpend lezen (groep 4 t/m 8)

Tip 1  Begrijpend lezen op de computer
Op school is goed leren lezen heel belangrijk. Maar het is ook belangrijk dat je kind begrijpt wat hij leest. Dat leert hij bij het vak begrijpend lezen. Hij leert om vragen te beantwoorden bij een tekst. Bijvoorbeeld: Wat is de belangrijkste zin uit de inleiding? De leerkracht kan zo controleren of je kind de tekst goed begrepen heeft.

Je kunt je kind dit soort oefeningen ook thuis laten doen. Op internet vind je oefeningen voor begrijpend lezen voor groep 3 tot en met 8. Deze sites zijn gratis:

Tip 2   Het vergroten van de woordenschat met woordkaartjes
Je kind leert op school veel nieuwe woorden. De school noemt dat het vergroten van de woordenschat. Het gaat daarbij om het onthouden van de betekenis van woorden.

Hoe meer woorden je kind kent, hoe beter hij teksten kan lezen en begrijpen. Met onderstaande oefening kun je thuis ook werken aan de woordenschat van je kind.

Maak samen met je kind woordkaartjes van kleine stukjes karton of papier. Op de voorkant schrijf je het woord. Op de achterkant zet je de betekenis van het woord. Dat kan een omschrijving zijn van het woord. Het mag ook een tekening zijn of een plaatje uit een tijdschrift. Met de woordkaartjes kun je een spelletje spelen. Laat je kind het plaatje of de omschrijving op de achterkant zien. Hij mag dan raden welk woord op de voorkant staat.

 

Tip 3  Woordenschat op de computer
Op internet vind je ook oefeningen waarmee je kind zijn woordenschat kan vergroten. Deze sites zijn gratis:

Hoe groter de woordenschat van je kind is, hoe gemakkelijker hij teksten kan lezen en begrijpen. Ook kan hij een uitleg op school beter volgen. En hoe groter de woordenschat van je kind is, hoe beter hij zijn eigen gedachten en gevoelens onder woorden kan brengen.

Tip 4  Moeilijke woorden opzoeken
Als je kind een boek of een tekst leest, kan hij moeilijke woorden tegenkomen.
Als je kind de betekenis van zo’n woord niet weet, kan hij die opzoeken in een woordenboek. Er zijn speciale woordenboeken voor kinderen te koop.

Op school leert je kind met alfabetiseringsoefeningen hoe je zo’n woordenboek gebruikt.

Zet deze woorden in de juiste alfabetische volgorde:

column – codicil – collecte – coalitie – collage- coach – cocon – collega – cognac – coderen

Op internet kun je ook de betekenis van woorden opzoeken. Kijk maar eens bij deze sites:

Tip 5  Spreekwoorden en gezegden
Soms leest je kind in zijn boek zinnen die niet echt kunnen. Dat zijn meestal spreekwoorden en gezegden, zoals:

 • Ik krijg er een punthoofd van.
 • Hij is zo gek als een deur.
 • Hij ziet ze vliegen.
 • De puntjes op de i zetten.

Bij spreekwoorden en gezegden worden woorden figuurlijk gebruikt. De woorden betekenen iets anders dan wat er letterlijk staat. Dit brengt kinderen soms in de war. Papa zegt: ‘Nou breekt mijn klomp.’ Isa zegt: ‘Maar je hebt helemaal geen klompen aan.’

Door de betekenis van zulke zinnen samen met je kind op te zoeken, begrijpt je kind wat er bedoeld wordt. Dat kan in een woordenboek of op internet.

Tip 6  Boekbespreking
Op veel scholen krijgen kinderen de opdracht om een boek in de klas te bespreken. Bij een boekbespreking vertel je waar een boek over gaat en wat je ervan vindt. Vaak lees je er ook een stukje uit voor. Met een boekbespreking kun je andere kinderen stimuleren om dat boek ook te lezen.

Je kunt als ouder je kind helpen om de boekbespreking thuis voor te bereiden. Zoek samen een boek uit dat hij leuk vindt. Vraag dan of hij het alleen wil lezen, of samen met jou. Stel je kind na afloop vragen over het boek en laat hem het verhaal navertellen. Hieronder staan voorbeelden van vragen die je kunt stellen.

Voorbeeldvragen 

 • Wie zijn de hoofdpersonen in het boek?
 • Wat voor soort boek is het? Is het bijvoorbeeld een fantasieboek
 • of een waar gebeurd verhaal? 
 • Wat vind je van het boek en waarom?
 • Zou je zelf willen meemaken wat er in het boek gebeurt?
 • Als jij de schrijver van dit boek was, zou je het verhaal dan ook zo laten aflopen?
 • Welk cijfer zou je dit boek willen geven?
 • Vind jij de titel goed bij het verhaal passen? Waarom (niet)?

Tip 7  Studerend lezen (alleen voor groep 7 en 8)
Aan het einde van de basisschool oefent je kind het studerend lezen. Bij studerend lezen gaat het niet alleen om het begrijpen van teksten, maar ook om het onthouden en reproduceren van teksten.

Een samenvatting maken helpt je kind om de belangrijkste punten uit een tekst te vinden en te onthouden. Het beste is dat je kind dat in zijn eigen woorden doet. Daarmee dwing je hem om de tekst goed te lezen.

Hoe maak je een samenvatting?

 • Lees de tekst eerst een keer door.
 • Zoek de betekenis van moeilijke woorden op.
 • Noteer het onderwerp of de titel van de tekst.
 • Schrijf per alinea de belangrijkste woorden en zinnen op (kernwoorden en kernzinnen).
 • Maak een samenvatting door de belangrijkste woorden en zinnen samen te nemen.

Wil je een totaalpakket of een abonnement voor een bepaald leerjaar: ga naar de webshop voor ouders.