Tips voor aanvankelijk technisch lezen (groep 3)

Tip 1  Woorden hakken en plakken
Een onderdeel van het leren lezen in groep 3 is het hakken en plakken. Bij het hakken van een woord leert je kind een woord in klanken te hakken. Hij spreekt de letters daarbij één voor één uit: vis = v | i | s  Bij het plakken voegt je kind de klanken weer samen tot één woord. Dit gebeurt met een klap in de handen.

Maak hier thuis een spelletje van. Hak een woord in losse klanken (losse letters). Plak daarna de klanken weer aan elkaar tot een woord.

Begin met makkelijke woorden van één lettergreep (zon, lip, zeep). Op school leert je kind ook al gauw de wat moeilijkere klanken (muts, kast, drop, buik, mier, touw).

Voorbeeld:    t | a | k             tak

                    r | oo | s           roos

Je kind leert dus dat woorden uit letters en klanken bestaan. Belangrijk daarbij is dat hij de letters leert uitspreken zoals je ze hoort in een woord en niet zoals bij het uitspreken van het alfabet. Op onze website vind je bij de rubriek Artikelen en tips een filmpje waarin de uitspraak van letters wordt voorgedaan.

Tip 2  Woorden verdelen in lettergrepen
Op school leert je kind dat je woorden kunt verdelen in lettergrepen. Dat is handig bij het lezen van lange woorden. Hij begint met het lezen van korte woorden van één lettergreep. Daarna worden de woorden langer met twee of meer lettergrepen.

1 lettergreep             =          kat

2 lettergrepen           =          bus-sen

3 lettergrepen           =          kof-fie-pot

Je kunt dit verdelen van woorden in lettergrepen thuis ook oefenen door het klappen van woorden. Uit hoeveel klapjes (lettergrepen) bestaan bijvoorbeeld de woorden ‘paraplu’ en ‘prullenbak’? Verzin samen nog meer woorden die je kunt klappen.

Tip 3    Speuren naar woorden
Op school leert je kind de letters niet los lezen. Hij leert ze lezen en schrijven met behulp van een woord. Hij leert bijvoorbeeld de letter ‘m’ met het woord maan. Elke letter heeft zijn eigen woord. Je kind oefent de letter een paar dagen. Daarna volgt weer een andere letter. Net zolang tot hij alle letters van het alfabet kent.

Een leuke manier om het lezen te oefenen, is het organiseren van een speurtocht in huis. Door bekende plekken in huis te benoemen, oefent je kind het lezen van letters en leert hij nieuwe woorden bij deze letters.

Leg eerst briefjes klaar. Op ieder briefje schrijf je een woord dat verwijst naar een plek in huis. Bijvoorbeeld een briefje met ‘kast’ erop. Je kind loopt naar de kast en vindt een briefje met ‘la’ erop. In de la vindt je kind een briefje met ‘trap’ erop. Zo gaat je kind het hele huis door. Aan het eind van de speurtocht ligt een verrassing klaar.

Tip 4   Maak een rijmslang
Als je kind een nieuw woord heeft leren lezen, kan hij of zij de letters van dat woord gaan vervangen door andere letters. Zo leert hij weer nieuwe woorden lezen.


 

Je kunt dit thuis ook oefenen door het maken van een ‘rijmslang’. Bedenk samen met je kind zoveel mogelijk rijmwoorden. Kies als eerste een woord dat net op school is aangeleerd, bijvoorbeeld sok. Vervang steeds de eerste letter van het woord. De kunst is de slang zolang mogelijk te maken!


 

Je kunt ook een letter in het midden van een woord of aan het einde van een woord vervangen:        

mus – moes – ….   en         dak – dan – ….

Tip 5  Zoek de hoofdletters
Je kind leert eerst alle kleine letters lezen, daarna zijn pas de hoofdletters aan de beurt. Hoofdletters worden gebruikt aan het begin van een zin en bij namen. Je kind zal op school nu steeds meer boekjes gaan lezen waar hoofdletters in voorkomen. Daarbij zal hij ontdekken dat veel hoofdletters er anders uitzien dan de kleine letters. Om je kind te laten wennen aan de verschillende soorten letters, kun je de volgende oefeningen doen.

Pak een boek, tijdschrift of krant. Ga samen met je kind alle hoofdletters aanwijzen of omcirkelen. Wie ontdekt de meeste hoofdletters?

Laat je kind op de computer zijn naam in hoofdletters en in kleine letters typen. Bijvoorbeeld: julian en JULIAN. Zo leert hij de verschillen kennen.

Tip 6  Samen lezen
Samen een boek lezen is leuk en goed voor de taalontwikkeling van je kind. Je kind leert hierdoor steeds meer woorden lezen en zal de woorden ook steeds sneller lezen. Wanneer jouw kind thuis boekjes leest, zal het lezen op school dus ook steeds beter gaan.

Laat je kind regelmatig een boekje uitzoeken en lees dit samen. Je kunt dat op verschillende manieren doen:

  • Je kind leest jou hardop voor. Ondertussen kijk en lees je mee.
  • Je leest zelf voor. Ondertussen kijkt en leest je kind mee.
  • Jullie lezen om de beurt een paar zinnen aan elkaar voor.

Wanneer je samen met je kind leest, maakt hij vast wel eens een foutje. Verbeter hem dan niet meteen. Zeg niet: ‘Dat heb je fout gelezen’. Vraag hem het woord of de zin nog eens te lezen. Misschien lukt het dan wel. Geef hem een compliment.  Zeg bijvoorbeeld: ‘Goed zo’.  Wanneer je kind zelf zijn fouten kan verbeteren, geeft dat een goed gevoel. Het geeft hem zelfvertrouwen en hij krijgt plezier in het lezen.

Tip 7   Plezier in lezen
Bij lezen is het belangrijk dat jouw kind het plezier van lezen gaat ontdekken. Lezen is ontspannend en leuk én je leert er veel van. Het stimuleert de fantasie, het brengt je op ideeën en je leert veel nieuwe woorden. Laat daarom thuis zien dat het leuk is om te lezen:

  • Lees samen, maar lees ook regelmatig zelf een boek in het bijzijn van je kind.
  • Als je samen leest, doe dat dan niet te lang. Liever iedere dag even kort (5 of 10 minuten) dan één keer heel lang.
  • Neem een abonnement op de bibliotheek en maak er een uitje van. Voor kinderen onder de 18 is dit zelfs gratis.
  • Houdt rekening met het niveau waarop je kind leest. Het AVI-systeem deelt teksten en boeken in op moeilijkheidsgraad.  AVI-Start is voor beginnende lezers. Daarna komt AVI-M3. Dat is het niveau van midden (M) groep 3. Op www.snapjekind.nl vind je bij de rubriek Artikelen en tips meer informatie over AVI-niveaus.

Tip 8  Leesoefeningen op de computer
Op het internet vind je sites waarop je kind kan oefenen met technisch lezen. Bij technisch lezen gaat het om de techniek van het lezen: snel en zonder fouten een tekst lezen.

Op de sites www.leestrainer.nl en www.digischool.nl  staan oefeningen voor groep 3 die het technisch lezen bevorderen en het leestempo verhogen.

 Wil je een totaalpakket of een abonnement voor een bepaald leerjaar: ga naar de webshop voor ouders.