Sites met algemene informatie

Internet
Op het internet vindt je kind informatie over heel veel onderwerpen. Vaak gebruiken kinderen ‘Google’ als zoekmachine. Er bestaan ook zoekmachines speciaal voor kinderen zoals: www.kiddiesearch.nl en www.meestersipke.nl.

Veilige en kindvriendelijke sites waar je kind informatie kan vinden over verschillende onderwerpen zijn:

De stichting Mijn Kind Online helpt ouders en docenten met informatie over mediaopvoeding. Er zijn verschillende brochures, zoals de brochure ‘Wat zijn de beste gratis apps voor kinderen’. De brochures zijn via de site www.mijnkindonline.nl gratis te downloaden of online te bekijken.

Dyslexie en leesproblemen
Op de site www.dyslexie-ict.nl  en www.lexima.nl is informatie te vinden over hulpmiddelen bij dyslexie.

Inspectie voor onderwijs
Kijk op www.owinsp.nl voor informatie over het laatste inspectiebezoek aan jouw school.

Kerndoelen
Op de site www.slo.nl/primair/kerndoelen vind je informatie over de kerndoelen voor het basisonderwijs.

Voorgezet onderwijs
Via de site www.scholenopdekaart.nl geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties.

Redactie Snap je kind!

Wil je een totaalpakket of een abonnement voor een bepaald leerjaar: ga naar de webshop voor ouders.