Omgaan met (zak)geld

‘Mam, alle kinderen in mijn klas krijgen veel meer zakgeld dan ik. Jeroen krijgt wel 5 euro in de week en ik maar 2. Ik vind het niet eerlijk.’

Deze discussie komt u vast bekend voor, want één van de meest gestelde vragen van ouders is hoeveel zakgeld je aan een kind moet geven. Op school leert je kind wat de waarde van geld is, maar het omgaan met geld is vooral een taak van de ouders. Er zullen zeker scholen zijn die hier ook aandacht aan besteden, maar het zijn toch de ouders zelf die hun kind verantwoord moeten leren omgaan met geld.

We zullen eerst uitleggen hoe de school aandacht besteed aan geld. Daarna geven we tips hoe jij je kind financieel gezond kunt opvoeden.

Rekenen met geld
In groep 1 en 2 komt je kind al spelenderwijs in aanraking met geld, bijvoorbeeld bij het winkeltje spelen in de klas. Vaak staat er een kassa met speelgoedgeld waarmee hij kan betalen. Je kleuter begrijpt de waarde van geld nog niet, maar komt al wel in aanraking met verschillende munten en briefjes.

In groep 3 leert je kind de waarde van geld pas echt kennen. Hij leert welke munten en biljetten er zijn en hoe je daarmee kunt betalen. Hij oefent met sommetjes in het betalen en terugkrijgen van wisselgeld tot twintig euro. De geldsommen zijn nog mooie ronde bedragen, zoals onderstaande som:

Emma koopt een beer van € 9,-.  Ze betaalt met een briefje van € 10,-. Hoeveel krijgt zij terug?

In groep 4 maakt je kind steeds meer en moeilijkere geldsommen. Zo werkt hij nu ook met niet ronde bedragen, leert hij kassabonnen lezen en gepast te betalen in munten en biljetten tot 500 euro. Daarnaast wordt in groep 4 geld als hulpmiddel gebruikt om grotere getallen visueel te maken. Een optelsom met muntgeld, zoals

50 cent + 20 cent + 10 cent = 80 cent maakt de stap naar de som 50 + 20 + 10 = 80 een stuk gemakkelijker.

In groep 5 wordt geld gebruikt om het verschil te laten zien tussen honderdtallen, tientallen en eenheden. Deze begrippen moet je kind kunnen hanteren wanneer hij getallen onder elkaar leert optellen en aftrekken. Daarnaast biedt geld ook de mogelijkheid om het nut van een komma in een getal uit te leggen. Je kind weet al dat 7,75 uit 7 euro’s en 75 cent bestaat. Deze kennis kan helpen om bijvoorbeeld de lengte van een plank in een kommagetal uit te drukken.

In groep 6 leert je kind om geldbedragen bij elkaar op te tellen en wisselgeld te berekenen. Belangrijk in deze sommen is dat de komma’s recht boven elkaar staan. Je kind begint met het optellen van de centen en dan met het optellen van de euro’s. Verder leert je kind bij het optellen van geldbedragen om deze bedragen eerst af te ronden op hele euro’s. Staat er een getal achter de komma kleiner dan 50, dan rond je af naar beneden. Staat er achter de komma een getal van 50 of meer, dan rond je af naar boven. Het doel hiervan is dat je kind snel in de winkel kan uitrekenen of hij genoeg geld bij zich heeft om verschillende dingen te kopen.

In groep 7 leert je kind om geldbedragen te verdubbelen en te halveren. Hij gaat daarvoor geldbedragen vermenigvuldigen en delen. Tenslotte leert je kind in groep 8 ook nog rekenen met vreemde valuta en wisselkoersen.

De financiële opvoeding van je kind
Op school wordt dus veel aandacht besteed aan het rekenen met geld. Maar het omgaan met geld is een andere zaak. Uit onderzoek van het platform ‘Wijzer in geldzaken’ blijkt dat veel jongeren moeilijk kunnen omgaan met geld. Zo heeft een derde van de jongeren tussen de 12 en 19 jaar vaak schulden. Het is daarom belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd te leren omgaan met geld. Want kinderen die al jong zelf leren kiezen waar zij hun geld aan uitgeven, komen later minder vaak in financiële problemen.

Het geven van zakgeld en het leren sparen met zakgeld is een goed hulpmiddel om je kind thuis te leren omgaan met geld. Daarom volgen hieronder nu een aantal tips over zakgeld en sparen.

Zakgeld
Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft onderzocht hoeveel zakgeld kinderen gemiddeld per week krijgen (zie onderstaand schema). Dit zijn natuurlijk geen standaardbedragen, want als ouder besluit je uiteindelijk zelf hoeveel je wilt en kunt betalen. Verder maakt het natuurlijk ook uit wat je kind van zijn zakgeld moet betalen. Is het zakgeld bedoeld voor kleine dingen of moeten er ook cadeautjes van worden betaald of een abonnement op een mobiele telefoon?

Leeftijd

Zakgeldbedrag (per week)

  *5 jaar

€ 0,50

  *6 jaar

€ 1,- tot € 2,-

  *7 jaar

€ 1,- tot € 2,-

  *8 jaar

€ 1,- tot € 2,-

  *9 jaar

€ 1,20- tot € 2,-

*10 jaar

€ 1,60- tot € 2,-

*11 jaar

€ 2,- tot € 2,30

Bron: 
       *Nibud Kinderonderzoek 2013 - Junior Monitor 2018 (Wijzer in Geldzaken)        

 

Tips om je kind te leren omgaan met zakgeld

 • Vanaf 5/6 jaar kan je kind de verschillende munten herkennen en is hij oud genoeg voor zakgeld.
 • Geef je kind een vast bedrag op een vaste dag en tijd.
 • Geef contant geld, zodat je kind de waarde van het geld beter leert kennen.
 • Hanteer de regel op=op en spring niet te snel bij. Je kind leert hierbij van zijn fouten.
 • Maak afspraken over hoe je kind zijn zakgeld mag besteden.
 • Spreek met je kind af dat hij een deel van zijn zakgeld spaart.
 • Gebruik zakgeld niet als straf of beloning.
 • Stel samen met je kind een zakgeldcontract op. Dit is gratis te downloaden via http://www.weekvanhetgeld.nl/zakgeldcontract .

 Tips om je kind te leren sparen

 • Leg uit waarom sparen belangrijk en leuk is.
 • Koop samen een leuke spaarpot, zodat je kind trots kan zijn op zijn spaargeld.
 • Bespreek met je kind waarvoor hij wil sparen en spreek een bedrag af dat hij per week wil sparen. 
 • Wanneer er genoeg is gespaard, maak je van de aanschaf een leuke gebeurtenis.
 • Open samen met je kind een kinderspaarrekening en laat je kind zijn spaargeld zelf op de rekening zetten.
 • Leg uit dat sparen tijd kost maar meer voldoening geeft dan lenen.
 • Stimuleer het sparen door je kind te betalen voor klusjes.

Meer informatie
Wil je meer informatie over het geven van zakgeld en sparen, kijk dan eens op de sites van het Nibud en de Week van het geld:

Geld als hulpmiddel bij rekenen
Wil je meer weten over hoe geld wordt ingezet als handig hulpmiddel om sommen te begrijpen en op te lossen? Kijk dan in één van onze boekjes van Snap je kind!. In deel 4 van groep 4 staat het artikel ‘Via geld sommen begrijpen’ (bladzijde 24 en 25).

Op de site https://www.leraar24.nl/video/2391 vind je de video ‘Rekenen: werken met geld’. Op deze video zie je ook hoe geld als hulpmiddel wordt ingezet bij rekenen.

Redactie Snap je kind!

Wil je een totaalpakket of een abonnement voor een bepaald leerjaar: ga naar de webshop voor ouders.

Bronnen: