Leestips voor groep 1 tot en met 8

Tips voor voorbereidend lezen (groep 1 en 2)
Als kleuter leert je kind nog niet echt lezen, maar hij oefent op school al wel met geschreven taal. We noemen dit voorbereidend lezen. Je kind leert bij deze oefeningen op een speelse manier dat taal uit woorden bestaat en dat die woorden weer uit klanken bestaan. Vervolgens leert hij welke letters bij die klanken horen, zoals de letter ‘b’ is van bal. Naast deze oefeningen wordt er ook veel voorgelezen. Dit stimuleert de fantasie en zorgt ervoor dat je kind nieuwe woorden leert.

Wil je zelf ook de taalontwikkeling van je kind stimuleren? Hieronder staan een aantal tips om thuis mee aan de slag te gaan.

Tip 1  Voorlezen
Tip 2  Plezier in (voor)lezen
Tip 3  Uitbreiden van de woordenschat
Tip 4  Letters oefenen
Tip 5  Rijmen
Tip 6  Het digitale prentenboek

Klik hier voor de uitleg van de tips.

Tips voor aanvankelijk technisch lezen (groep 3)
In groep 3 krijgt je kind gerichte leesinstructie. Hij leert dat woorden uit letters bestaan en dat aan al deze letters een bepaalde klank vastzit. Een volgende stap is het leren lezen en schrijven van deze letters en klanken. Hij doet dat  gekoppeld aan woorden, zoals de letter ‘m’ is van maan. Zo leert je kind al snel woorden lezen. Eerst zijn dat klankzuivere woorden, zoals maan en vis. Deze worden geschreven zoals je ze uitspreekt. Daarna volgen de niet-klankzuivere woorden, zoals winkel en geluk. Voor je het weet, leest je kind niet alleen losse woordjes maar hele zinnen.

Wil je thuis ook het leren lezen oefenen, maak dan gebruik van de volgende tips.

Tip 1  Woorden hakken en plakken
Tip 2  Woorden verdelen in lettergrepen
Tip 3  Speuren naar woorden
Tip 4  Maak een rijmslang
Tip 5  Zoek de hoofdletters
Tip 6  Samen lezen
Tip 7  Plezier in lezen
Tip 8  Leesoefeningen op de computer

Klik hier voor de uitleg van de tips.

 
Tips voor voortgezet technisch lezen (groep 4 t/m 8)
Je kind heeft in groep 3 leren lezen, maar hij kan dat nog niet snel. Daarom gaat hij tot groep 8 nog veel oefenen. We noemen dit voortgezet technisch lezen. Hij leert hierbij om vlot en zonder veel fouten te lezen. Elk kind doet dat op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Net zo lang totdat hij het goed genoeg kan.

Onderstaande tips helpen je kind om vlotter te lezen.

Tip 1  Samen lezen
Tip 2  Leesfoutjes verbeteren
Tip 3  Plezier in lezen
Tip 4  Luisterboeken
Tip 5  Stripboeken en tijdschriften
Tip 6  Leesoefeningen op de computer

Klik hier voor de uitleg van de tips.


Tips voor begrijpend lezen (groep 4 t/m 8)
Bij het vak begrijpend lezen staat het samen lezen en bespreken van teksten centraal. Hiermee wordt de taalvaardigheid van je kind opgebouwd en leert hij steeds langere en complexere teksten begrijpen. Een voorwaarde is wel dat je kind al vlot kan lezen, want anders komt hij nauwelijks aan leesbegrip toe. De meeste scholen beginnen daarom pas vanaf groep 4 of 5 met begrijpend lezen.

Hier volgen een aantal tips om het begrijpend lezen thuis te stimuleren.

Tip 1   Begrijpend lezen op de computer
Tip 2   Het vergroten van de woordenschat met woordkaartjes
Tip 3   Woordenschat op de computer
Tip 4   Moeilijke woorden opzoeken
Tip 5   Spreekwoorden en gezegden
Tip 6   Boekbespreking
Tip 7   Studerend lezen (groep 7 en 8)

 Klik hier voor de uitleg van de tips.

 Wil je een totaalpakket of een abonnement voor een bepaald leerjaar: ga naar de webshop voor ouders.