Filmpjes over rekenen op school

Op internet vind je oneindig veel filmpjes over de praktijk van het rekenen op school. De redactie van Snap je kind! heeft er een aantal geselecteerd en van een korte uitleg voorzien.


Tellen en getalbegrip: Oefenen van de vijfstructuur in groep 3
Aan het begin van groep 3 tellen de meeste kinderen nog op hun vingers. Bij kleine hoeveelheden lukt dat nog wel, maar bij grotere getallen duurt het te lang en bestaat de kans op het maken van fouten. In de rekenles leert je kind verschillende strategieën om van dit tellen af te zien, zoals het gebruik maken van getalbeelden en dan met name die van de vijfstructuur. De vijfstructuur kent je kind al van zijn handen: vijf is een hele hand en met nog drie vingers daarbij zijn het er acht. Na wat oefenen hoeft hij dat niet meer te tellen, hij wéét het gewoon. In onderstaand filmpje zie je hoe leerlingen met behulp van het rekenrek de vijfstructuur leren gebruiken. Ze leren de getalbeelden tot en met 20 vlot herkennen. Dit is ter voorbereiding op het leren rekenen.

www.leraar24.nl/video/118

Optellen en aftrekken: Het sommendictee met getalkaartjes in groep 3 en 4
Het sommendictee is in veel klassen een manier om te oefenen met vlot leren rekenen. De kinderen geven dan antwoorden op sommen die de juf zegt. Als je tien minuten op een dag het sommendictee doet, vergroot dat de vaardigheden van de kinderen.  Meestal schrijven ze alleen de antwoorden op, maar het kan ook anders. In het volgende filmpje is te zien hoe getalkaartjes een sommendictee een stuk leuker maken.

www.leraar24.nl/video/2791

Handig rekenen in groep 5 en 6
In veel rekenboeken staat regelmatig dat er handig gerekend moet worden. Maar wat betekent het als er 'handig rekenen' boven een opdracht staat? In onderstaand filmpje geeft een leraar zijn leerlingen verschillende opdrachten om handig te leren rekenen.

www.leraar24.nl/video/1453

Breuken: Eerlijk delen in groep 5
In het eerste filmpje over ‘eerlijk delen’ krijg je antwoord op de vraag over hoe je op een eerlijke manier drie stokbroden verdeelt onder vier personen. In het tweede filmpje over ‘eerlijk delen’ worden repen chocola eerlijk gedeeld.

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20110106_rekenenmettestcasedelen01

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20110106_rekenenmettestcasedelen02

Delen door een breuk
De meester legt het in dit filmpje nog een keer uit. Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde.

http://www.youtube.com/watch?v=8YhD94aOroM&feature=channel_video_title

Meetkunde: Meten met je voeten in groep 1 en 2
In dit volgende filmpje laat een leerkracht haar leerlingen oefenen met meetkunde door uit te gaan van hun eigen ervaringen en ze zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken. Ze spelen Jeu de Boules en komen er achter dat je niet altijd goed kan zien wie het dichtst bij de centrale bal ligt. Ze proberen het met hun voeten op te meten, maar komen er al snel achter dat je daarbij een standaardmaat nodig hebt.

www.leraar24.nl/video/2418

Ruimtelijk inzicht: Bouwen in groep 1 tot en met 8
In onderstaand filmpje kun je zien hoe leerlingen bezig zijn met het bouwen op hun eigen niveau. In de lagere klassen bouwen ze bijvoorbeeld met blokken en tekenen ze hun bouwwerk na, zodat ze het een volgende keer weer op dezelfde manier kunnen nabouwen. In de hogere klassen maken ze meer ingewikkelde constructies, zoals een brug van stokjes zonder lijm te gebruiken. Op deze manier ontwikkelen de leerlingen  bij het bouwen meer ruimtelijk inzicht en begrijpen ze de constructies beter.

http://www.leraar24.nl/video/2393

Gewicht: Wie is er het zwaarst in groep 1 en 2
Kleuters kunnen bij het volgende rekenfilmpje met raaf kijken wie er het zwaarst is; een koe of bijvoorbeeld een kip?

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20120509_rmrgewicht01

Inhoud: vanaf groep 7
Vanaf groep 7 komen de inhoudsmaten uitgebreid aan de orde. Toch blijft het begrip ‘inhoud’ voor veel kinderen een abstract begrip. Ze kunnen zich geen voorstelling maken van hoe groot iets nu eigenlijk is en hoeveel er in past. Bij basisschool De Bonckert in Boxmeer proberen ze daarom eerst het inzicht te ontwikkelen bij de leerlingen en in alle groepen aandacht te besteden aan inhoudsmaten. Onderstaand filmpje laat zien hoe ze dat doen.

www.leraar24.nl/video/2417

Tijd: Leren klokkijken vanaf groep 3
In groep 3 begint je kind met het leren klokkijken. Dat is voor veel kinderen erg lastig, omdat de klok een combinatie van twee schalen is die op een ingewikkelde manier met elkaar samenhangen. Het aflezen van de tijd wordt daardoor net zoiets als een code ontrafelen. In het volgende filmpje zie je dat door de klok wijzer voor wijzer te introduceren, veel problemen voorkomen of verholpen kunnen worden.

www.leraar24.nl/video/2482

Geld
Geld is een handig hulpmiddel bij het rekenen en sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen. Het is een mooi middel om inzicht te verkrijgen in de structuur van getallen. In het volgende filmpje gaan leerlingen op verschillende manieren aan de slag met geld. De leerkracht behandelt sommen waarin bepaalde zaken gekocht moeten worden. Ook kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag met rekenspellen. Zo kunnen ze de tientallige structuur van geld ontdekken in het Spaarspel tot 100 en leren ze snel bedragen samenstellen in het Eurospel tot 100 en tot 1000.

www.leraar24.nl/video/2391

Tabellen en grafieken in groep 8
Het is belangrijk dat leerlingen al op de basisschool inzicht krijgen in grafieken en tabellen. Deze worden namelijk veelvuldig toegepast bij allerlei vakken in het voortgezet onderwijs. Een goede werkvorm om leerlingen te laten kennis maken met grafieken en tabellen is door ze de tabellen en grafieken zelf te laten maken. Onderstaand filmpje laat zien hoe leerlingen over verschillende onderwerpen gegevens verzamelen en hoe ze deze gegevens daarna zelf in tabellen en grafieken zetten.

www.leraar24.nl/video/2495

 

Tips voor je kind

Voor je kind zijn er op internet ook leuke filmpjes over rekenen te vinden.

  • Op de site www.kindermoment.nl/filmpjes/rekenen-filmpjes vind je educatieve filmpjes voor verschillende leeftijden.
  • Bij de beeldbank van School-tv vind je onder het kopje ‘Rekenen’ leuke filmpjes over de basisvaardigheden aftrekken, optellen, delen en vermenigvuldigen en over meetkunde, meten en verhoudingen: http://www.schooltv.nl/beeldbank/po/#.
  • Speciaal voor kleuters vind je op de site www.kinderpleinen.nl onder het kopje ‘Rekenen met Sesamstraat’ filmpjes over tellen, geld, tijd, ruimtelijke oriëntatie en meetkundige vormen. Je vindt ze het snelst via de zoekopdracht ‘Sesamstraat’. (Rekenen met Sesamstraat is ontwikkeld in een samenwerkingsproject van NTR en SLO.)
  • Tot besluit hebben we voor jezelf nog een grappig rekenfilmpje gevonden van ‘Koefnoen’ waarbij een leerkracht twee ouders ontvangt op een ouderavond: http://www.youtube.com/watch?v=AYbLXI3e9ck&list=PL1DE7DC639D201246&index=4.

 

Redactie Snap je kind!      

Wil je een totaalpakket of een abonnement voor een bepaald leerjaar: ga naar de webshop voor ouders.