Verantwoording SJK

Tijdens tien-minuten-gesprekken krijgen leerkrachten vaak vragen van ouders over de leerstof. 'Op welke wijze leren de kinderen de staartdeling aan? Hoe zat het ook alweer met de persoonsvorm? Wat kan ik doen om mijn kind te helpen? Kunnen jullie de uitleg voor ons op papier zetten?' Veel leerkrachten besteden tijdens deze gesprekken tijd aan de uitleg van de leerstof.

Wij, leerkrachten en ouders, hebben de leerlijnen van taal en rekenen inzichtelijk gemaakt voor de ouders. Per leerjaar beschrijven wij de leerstof in overzichtelijke boekjes.

Snap je Kind! volgt de onderwijsleerlijnen van groep 1 t/m 8. De doelen en leerlijnen van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) zijn leidraad geweest voor de inhoud van Snap je kind! Daarnaast zijn de meest gebruikte methoden voor taal en rekenen een bron geweest. Een panel van kritische ouders en leerkrachten heeft de inhoud mede bepaald.

Inspiratielijst Snap je kind!

De lijst is tot stand gekomen vanuit huidige en gedateerde methoden. Dit om tot een vergelijk tussen vroeger en nu te komen

Allereerst de ervaring, kennis, vaardigheden en expertise van de schrijvers zelf.

Methoden Taal:

Veilig Leren Lezen

Zwijsen

Taalactief

Malmberg

De Leessleutel

Malmberg

Spelling in de lift

Bekadidact

Taal in beeld

Zwijsen

Leeslijn

ThiemeMeulenhoff

Wie dit leest

Zwijsen

Estafette

Zwijsen

Methoden Rekenen:

 

Pluspunt

Malmberg

Rekenrijk

WoltersNoordhoff

Wereld in getallen

Malmberg

Alles Telt

ThiemeMeulenhoff

Remelka

Malmberg

Maatwerk

Malmberg

Getal en ruimte 1 VWO

epn

Rekenen Wiskunde

Wolters Basics

Operetoir Rekenen

Zwijsen

Ander werk:

 

Jonge kinderen leren rekenen

Noordhoff uitgevers 

Klein rekenonderzoek

SON opleidingen 2000

Van Kerndoel tot leerlijn

SWP

Tekenen: een hele opgave

HB uitgevers

Jonge kinderen leren meten en meetkunde

Wolters Noordhof

Mijn  kind in groep 1-2

ThiemeMeulenhoff

Mijn kind in groep 8

ThiemeMeulenhoff

Wolters’ Basics Taal

WoltersNoordhoff

Websites:

www.cps.nl

www.tule.slo.nl

www.nl.wikipedia.nl

www.cito.nl

www.cedgroep.nl

www.leermiddelenplein.nl

www.noordhoffuitgevers.nl

www.taalunieversum.org

www.fi.uu.nl/rekenweb

www.internetwijzer-bao.nl

www.onzetaal.nl

www.cambiumned.nl

www.taaladvies.net/