Oefensites voor taal

Op het internet vind je oneindig veel sites waarop je kind kan oefenen met de leerstof van school. We hebben een aantal speelse sites geselecteerd die een beeld geven van wat je kind op school leert en waar je kind ook thuis mee aan de slag kan.

Taaloefeningen voor kleuters
Op de sites www.leestrainer.nl en www.digischool.nl vind je oefeningen voor kleuters die gericht zijn op leren lezen, waarnemen,luisteren, classificeren, rijmen en woordenschat.

Technisch lezen
Bij technisch lezen gaat het om de techniek van het lezen: snel en zonder fouten een tekst lezen.Op de sites www.leestrainer.nl en www.digischool.nl  staan oefeningen die het technisch lezen bevorderen en het leestempo verhogen.

Begrijpend lezen
Bij begrijpendlezen gaat het er om dat je kind de inhoud van een tekst snapt. Om dit te oefenen kun je terecht op de sites www.leestrainer.nl en www.digischool.nl.  

Studievaardigheden
Bij studievaardigheden gaat het om de vaardigheid om informatie uit een tekst te halen en het onthouden van deze informatie. Op de site www.leestrainer.nl vind je vanaf groep 6 allerlei oefeningen.

Woordenschat
Op de basisschool wordt de woordenschat van je kind flink uitgebreid. Het gaat hier om de betekenis van woorden en niet om de schrijfwijze. Als je kind weet wat een woord betekent, wil dat nog niet zeggen dat hij dat woord al foutloos moet kunnen schrijven. Op de volgende sites vind je oefeningen gericht op het uitbreiden van de woordenschat: www.digischool.nl,  www.leestrainer.nl en www.jufmelis.nl.

Spelling
Vanaf groep 4 leert je kind dat er spellingregels bestaan voor het correct schrijven   van woorden. Op de sites www.digischool.nl,  www.leestrainer.nl en www.jufmelis.nl kan je kind zijn spelling oefenen.

Werkwoordspelling
Om de schrijfwijze te oefenen van werkwoorden kun je terecht op de sites www.onlineklas.nl,  www.leestrainer.nl en www.jufmelis.nl.

Taalkundig ontleden (woorden benoemen)
Taalkundig ontleden houdt in dat je kind elk woord van een zin een taalkundige naam kan geven. Denk hierbij aan lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voornaamwoorden. Op de sites www.digischool.nl en www.jufmelis.nl vind je verschillende oefeningen.

Redekundig ontleden (zinnen ontleden)
Bij redekundig ontleden krijgen niet woorden, maar zinsdelen een naam. Denk hierbij aan het onderwerp,het gezegde en het lijdend voorwerp. Voor oefeningen kun je terecht op de sites www.digischool.nl,  www.onlineklas.nl en www.jufmelis.nl .

Engels
De meeste scholen kiezen ervoor om in groep 7 te starten met het aanbieden van Engels als vak.
Op de site http://mike.digischool.nl vind je leuke oefeningen om thuis mee aan de slag te gaan.

Redactie Snap je kind!

Wil je een totaalpakket of een abonnement voor een bepaald leerjaar: ga naar de webshop voor ouders.