Oefensites voor rekenen

Op het internet vind je oneindig veel sites waarop je kind kan oefenen met de leerstof van school. We hebben een aantal speelse sites geselecteerd die een beeld geven van wat je kind op school leert en waar je kind ook thuis mee aan de slag kan.

Tellen en getalbegrip
Om het getalbegrip van je kind te vergroten kun je terecht op de site  www.digischool.nl. Bij rekenen voor groep 1/2 vind je spelletjes waar je kind kan oefenen met het ordenen en tellen van voorwerpen. Bij rekenen voor groep 3/4/5 en groep 6/7/8 vind je oefeningen gericht op het getalbegrip.

Optellen en aftrekken
Op de site www.meestermichael.nl kun je onder het kopje ‘groep 3’ samen met je kind bussommen oefenen. Wil je samen met je kind het optellen en aftrekken oefenen, dan kun je terecht bij de site www.rekenen-oefenen.nl. Onder het kopje ‘erbijsommen (+)’ en ‘erafsommen (-)’ vind je voor groep 2 t/m 8 geschikte sommen.

Vermenigvuldigen
Op de volgende sites kan je kind de tafels oefenen en een tafeldiploma halen:
www.tafeldiploma.nl
, www.tafels-oefenen.nl en www.onlineklas.nl
Bij de site www.rekenen-oefenen.nl vind je vanaf groep 3 ook allerlei sommen om mee te oefenen.

Delen
Je kind kan het delen oefenen op de sites www.rekenen-oefenen.nl en www.leestrainer.nl.

Breuken
Je kind kan de breuken oefenen op de volgende sites:

Meetkunde
Op de site www.kinderpleinen.nl vind je onder het kopje ‘rekenen verzamelplein’ de rubriek ‘meten & maten & metriek stelsel’ met meetoefeningen.

Op de site www.leestrainer.nl vind je onder het kopje ‘rekenen’ vanaf groep 4 allerlei leuke meetopdrachten.

Voor het omzetten van lengtematen kun je naar de site www.meestermichael.nl. Vanaf groep 5 vind je daar allerlei meetoefeningen.

Ruimtelijk inzicht
Kleuters oriënteren zich in groep 1/2 op hun directe omgeving, onder andere door het bouwen met blokken in de bouwhoek. Op de site www.kinderpleinen.nl kun je onder het kopje ‘rekenen met Sesamstraat’ allemaal leuke filmpjes zien die met ruimtelijk inzicht  te maken hebben.

Naast het bouwen met blokjes, is het ook heel leerzaam om op de computer virtueel van alles te bouwen.Op de site www.rekenweb.nl van het Freudenthalinstituut (onderzoeksinstituut van de universiteit Utrecht) vind je allerlei leuke spelletjes. Bij het spel ‘bouwen met blokken’ kun je op de computer vrij bouwen, maar ook bouwsels nabouwen.

Gewicht
Op de site www.kinderpleinen.nl vind je onder het kopje ‘rekenen verzamelplein’ de rubriek ‘wegen en gewichten’. Er is onder andere een spel waarbij je kind digitaal kan wegen met de balans.

Inhoud
Vanaf groep 7 komen de inhoudsmaten uitgebreid aan de orde. Toch blijft het begrip ‘inhoud’ voor veel kinderen een abstract begrip. Door je kind hier veel mee te laten experimenteren, volgt het begrip vanzelf. Op het volgende filmpje kun je zien hoe je dit zou kunnen doen: www.leraar24.nl/video/2417 (gewicht en inhoud). Op de site www.leestrainer.nl vind je ook opdrachten met betrekking tot inhoud.

Tijd
Op de site www.kinderpleinen.nl  vind je voor kleuters bij de rubriek ‘Rekenen met Sesamstraat’ allemaal leuke filmpjes die met tijd te maken hebben. Het is leuk om deze filmpjes samen met je kind te bekijken en eventueel na te bespreken.

Op de sites www.rekenen-oefenen.nl,  www.digischool.nl en www.leestrainer.nl  kan je kind het analoge en digitale klokkijken oefenen.

Geld
Vanaf groep 4 gaat je kind leren rekenen met geld. Voor oefeningen met geld kun je terecht op de volgende sites: www.reken-oefenen.nl,  www.leestrainer.nlwww.spelletjesplein.nl  en www.rekenweb.nl.

Tabellen en grafieken
Tabellen en grafieken vind je bijvoorbeeld in de krant en in atlassen. Je kunt deze samen met je kind gaan interpreteren. Op de volgende sites vind je ook leuke oefeningen:  www.rekenen-oefenen.nlwww.leestrainer.nl en www.digischool.nl .

 

Redactie Snap je kind!      

Wil je een totaalpakket of een abonnement voor een bepaald leerjaar: ga naar de webshop voor ouders.