Oefensites en filmpjes voor peuters en kleuters

Op het internet vind je allerlei leuke spelletjes en filmpjes waarmee je kind zijn vaardigheden kan oefenen. We hebben er een aantal geselecteerd die vooral gericht zijn op de taal- en rekenontwikkeling van peuters en kleuters.

Taal

Taaloefeningen voor kleuters
Op de sites www.leestrainer.nl en www.digischool.nl vind je oefeningen voor kleuters die gericht zijn op leren lezen, waarnemen, luisteren, classificeren, rijmen en woordenschat.

Kinderliedjes
Op de site www.peuterplace.nl/kinderliedjes.htm kun je teksten van traditionele peuter- en kleuterliedjes beluisteren.

Op de site https://www.youtube.com/watch?v=fwLJ7lLGXxk&list=RDmXg94B1nfEQ&index=30 vind je liedjes die je kind zelf kan bekijken en meezingen.

Digitale prentenboeken
Op onderstaande sites vind je digitale prentenboeken die je online kunt beluisteren en bekijken:

Filmpje over taalontwikkeling met prentenboeken
Het voorlezen van prentenboeken aan peuters en kleuters is goed voor hun taalontwikkeling, het vergroot hun woordenschat. Daarnaast wordt hun kennis van de wereld vergroot en stimuleert het de sociaal-emotionele ontwikkeling. In onderstaand filmpje zie je praktijkvoorbeelden van het voorlezen uit prentenboeken. Door activiteiten uit te voeren die aansluiten bij het thema van het prentenboek, wordt op een speelse manier de taalontwikkeling bevorderd: http://www.leraar24.nl/video/535.

Filmpje over digitale prentenboeken op de basisschool
Digitale boeken kunnen de taalontwikkeling van jonge kinderen ondersteunen. Het volgende filmpje laat zien hoe een basisschool digitale prentenboeken gebruikt bij het stimuleren van de leesontwikkeling en het taalbegrip bij kleuters: http://www.leraar24.nl/video/2114

Rekenen

Rekenoefeningen voor peuters en kleuters
Op de site http://www.nijntje.nl vind je bij het onderdeel ‘spelletjes’ oefeningen die gericht zijn op tellen en meten. Verder kan je kind er kleurplaten en puzzels maken.

Op de site http://jeugd.ntr.nl/zandkasteel/  vind je bij de onderdelen ‘spelletjes’ en ‘hoelahoep’ ook oefeningen die gericht zijn op tellen en meten.

Om het getalbegrip van je kind te vergroten, kun je terecht op de site www.digischool.nl. Bij rekenen voor groep 1/2 vind je spelletjes waar je kind kan oefenen met het ordenen en tellen van voorwerpen.

Filmpjes over kleuren en vormen
Voor peuters en kleuters staat op YouTube een leuk filmpje  over het bloemetje en de magische vlinder. Je kind leert op deze manier de kleuren wit, groen, geel, zwart, rood, roze, blauw, oranje en bruin: https://www.youtube.com/watch?v=MnYv11ahdJg.

Aan de hand van het volgende filmpje leert je kind de driehoek, de cirkel en het vierkant kennen: https://www.youtube.com/watch?v=P3T30Z6FUAM.

Filmpjes over getalbegrip, meten en meetkunde
Op de site www.kinderpleinen.nl vind je bij de rubriek ‘Rekenen met Sesamstraat’ filmpjes die gericht zijn op getalbegrip, meten en meetkunde. De filmpjes zijn bedoeld voor groep 1 t/m 3 en ontwikkeld in een samenwerkingsproject van NTR en SLO. Tip: je vindt de filmpjes het snelst via de zoekopdracht ‘Sesamstraat’.

Filmpje over meetkunde
In onderstaand filmpje laat een leerkracht haar leerlingen uit groep 1 en 2 oefenen met meetkunde. Ze doet dit door uit te gaan van hun eigen ervaringen en door ze zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken. Ze spelen Jeu de Boules en komen er achter dat je niet altijd goed kunt zien wie het dichtst bij de centrale bal ligt. Ze proberen het met hun voeten te meten, maar komen er al snel achter dat je daarbij een standaardmaat nodig hebt: www.leraar24.nl/video/2418.

Motorische ontwikkeling

Bewegen met peuters
Op de website www.beweegkriebels.nl vind je allerlei ideeën om samen met je peuter te bewegen.