Filmpjes over taal op school

Op internet vind je oneindig veel filmpjes over de praktijk van taal op school. De redactie van Snap je kind! heeft er een aantal geselecteerd en van een korte uitleg voorzien.

Voorlezen van peuters en kleuters
Het voorlezen van prentenboeken aan peuters en kleuters is goed voor hun taalontwikkeling, het vergroot hun woordenschat. Daarnaast wordt hun kennis van de wereld vergroot en stimuleert het de sociaal-emotionele ontwikkeling. In onderstaand filmpje zien je praktijkvoorbeelden van het voorlezen uit prentenboeken. Door activiteiten uit te voeren die aansluiten bij het thema van het prentenboek, wordt op een speelse manier de taalontwikkeling bevorderd. 

http://www.leraar24.nl/video/535

Voorlezen met verteltassen
Op basisschool De Regenboog werken ze bij het voorlezen met verteltassen. In zo’n verteltas zit een prentenboek en leerzame voorwerpen over het thema van het prentenboek. De voorwerpen zorgen ervoor dat er extra aandacht kan worden besteed aan één of meerdere onderwerpen uit het prentenboek. Hierdoor worden de kinderen gestimuleerd om over de onderwerpen te praten. Dat zorgt voor meer taalbegrip en een betere woordenschat. De verteltassen worden bedacht, gemaakt en gevuld in samenwerking met de ouders. Zo worden ouders meer bij de lessen betrokken en hebben ze invloed op de ontwikkeling van hun kind. In het volgende filmpje is te zien hoe er gewerkt wordt met de verteltas en wat het betekent voor de leerlingen, de ouders en de leraar.

http://www.leraar24.nl/video/520                 

Interactief voorlezen
Wat is interactief voorlezen? Onderstaand filmpje laat zien wat daarmee wordt bedoeld en hoe het werkt.

http://www.leraar24.nl/video/2133

Digitale prentenboeken
Digitale boeken kunnen de taalontwikkeling van jonge kinderen ondersteunen. Het volgende filmpje laat zien hoe een basisschool digitale prentenboeken gebruikt bij het stimuleren van de leesontwikkeling en het taalbegrip bij kleuters.

http://www.leraar24.nl/video/2114

Technisch lezen

Lezen en spellen gaat niet vanzelf. De leerlingen zijn hierbij sterk afhankelijk van de kennis en vaardigheden van de leerkracht. ‘De methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ geeft concrete aanwijzingen voor de dagelijkse instructieles. In onderstaand filmpje vertelt een leerkracht uit groep 3 over zijn ervaringen met deze methodiek.

http://www.leraar24.nl/video/1746

Begrijpend lezen
Veel leerlingen vinden begrijpend lezen saai en weinig uitdagend. Daarom staat in de methode ‘Nieuwsbegrip’ het motiveren van leerlingen centraal. De methode sluit aan bij de actualiteit en wordt zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs gebruikt. Het volgende filmpje laat zien hoe een school voor voortgezet onderwijs met deze methode werkt.

http://www.leraar24.nl/video/2650

Werkwoordspelling
Op de site www.spellingjuf.nl worden verschillende regels voor werkwoordspelling uitgelegd, zoals het verschil tussen een persoonsvorm en het voltooid deelwoord, het verschil tussen zwakke en sterke werkwoorden en de regels van ’t sexy fokschaap. In  onderstaande filmpjes wordt uitgelegd hoe je werkwoorden spelt in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd.

http://www.youtube.com/watch?v=DMoI9fa9dWE&feature=player_embedded.

http://www.youtube.com/watch?v=gW9G0wU5VuI.

Taalkundig ontleden
Het ontleden van zinnen in afzonderlijke woorden heet taalkundig ontleden of woordbenoemen.  Het houdt in dat je kind elk woord van een zin een taalkundige naam kan geven. Denk hierbij aan lidwoorden en bijvoeglijke naamwoorden.  In onderstaande filmpjes worden het lidwoord, het bijvoeglijk naamwoord, het zelfstandig naamwoord en het voorzetsel uitgelegd.

http://www.youtube.com/watch?v=laNOBdUjZmg

http://www.youtube.com/watch?v=KC3GfkCeouQ

Redekundig ontleden (zinnen ontleden)
Het ontleden van zinnen in zinsdelen heet redekundig ontleden of zinsontleden. Denk hierbij aan de persoonsvorm en het onderwerp. In de volgende filmpjes worden de persoonsvorm, het werkwoordelijk gezegde en het onderwerp uitgelegd.

http://www.youtube.com/watch?v=tS-PSc-vEsY

http://www.youtube.com/watch?v=OCMNNlr6m1M

http://www.youtube.com/watch?v=FKCbcYg2jVc

Engels


De meeste scholen kiezen ervoor om in groep 7 te starten met het aanbieden van Engels als vak.  Maar er zijn ook scholen die de kinderen al op jonge leeftijd in aanraking brengen met de Engelse taal. In onderstaande filmpjes zie je hoe een groep 4 Engels leert.

http://www.leraar24.nl/video/1148

http://www.leraar24.nl/video/1146

Tips voor je kind
Voor je kind zijn er op internet ook leerzame filmpjes over taal te vinden.

  • De site www.spellingjuf.nl bevat filmpjes waarin de regels voor de werkwoordspelling stap voor stap nog eens worden uitgelegd. 
  • De site www.huiswerk.tv bevat filmpjes die geschikt zijn voor de hoogste klassen van de basisschool. Ze geven uitleg over spelling en werkwoordspelling en het taalkundig  en redekundig ontleden van zinnen.

Redactie Snap je kind!

 

Wil je een totaalpakket of een abonnement voor een bepaald leerjaar: ga naar de webshop voor ouders.